SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

รายละเอียดบริษัท

หมอก, ผู้คน และ อิเคอุจิ

จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของ อิเคอุจิ คือการมุ่งมั่นและพัฒนาหมอกให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งเสริมในด้านอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตคนเรา

Company Motto: Taking The Path Less Traveled.

เป้าหมายของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมปกป้องสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงชีวิตของผู้คน ในฐานะ "วิศวกรหมอก" เรามีความภาคภูมิใจในการสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อรองรับโลก

หมอก,ในฐานะที่เป็นวัสดุอุตสาหกรรม - จากปัจจุบัน ถึง อนาคต -

เราได้กำหนดขนาดอนุภาคที่ได้รับการกล่าวถึง และให้หมอกเป็นวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งเรามีการมุ่งมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเราตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ของน้ำและอากาศที่จำเป็นต่อชีวิต