SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

ความชื้นสามารถแก้ปัญหาได้ 2 ปัญหาในครั้งเดียว

"ความชื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สองอย่างพร้อมกัน:
การลดต้นทุนด้านพลังงานและลดอุณหภูมิผ่านการทำความเย็นแบบระเหยด้วยหมอกแบบไม่เปียก"

ปัญหาที่เกิดจากอากาศที่แห้งและการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเร็วและคุณภาพในการผลิต ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในกระบวนการผลิต และ ด้านการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ทำให้เกิดปัญหาทั้งสองด้านในโรงงานผลิตจำนวนมาก ในการตอบสนองในด้านการจัดการในส่วนของความชื้นในไลน์การผลิต และอุณหภูมิกลายเป็นสิ่งสำคัญ

ปัญหาที่เกิดจากการเกิดไฟฟ้าสถิตย์/ความชื้นต่ำในแต่ละอุตสาหกรรม

การพิมพ์Sheetfed offset printing/Web offset printing/Rotogravure printing/Screen printing/Newspaper rotary printing/Sticker printing

・ติดที่สายพานลำเลียง

・ความแม่นยำในการพับไม่เพียงพอ

・Ink striation from doctor and/or plate cylinder, and feathering

・ข้อบกพร่องในการต่อเข้ากับกระดาษ

・ผลการพิมพ์ไม่คมชัด

・Coater/laminator fires

กระดาษ และ กระดาษแข็งกระดาษลูกฟูก/ผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

・Bending/warping of cardboard sheets

・Pasting failure

・ข้อบกพร่องการพิมพ์

・Cracking along score lines/ Sheet splitting and folding defects

・ตำแหน่งการเจาะผิดพลาด

อิเล็กทรอนิกส์IC Mounting/Semiconductors/LCDs/Mobile phones/DVDs/ Hard disks

・Mischucking, Mismounting

・ความเสียหาย/การทำลายวงจรที่เกิดจากการติดของสารแปลกปลอม

・ปัญหาความร้อนในสภาพแวดล้อมในการทำงาน

・ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์(ความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์)ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

・ข้อบกพร่องของผนึกเหลวที่เกิดจากการติดของสารแปลกปลอม

・สาเหตุการไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตย์

พลาสติกแผ่น/ฟิล์ม/การผลิตภาชนะ Painting, coatingชุิ้นส่วนยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์

・การปนเปื้อนจากวัตถุแปลกปลอมระหว่างขึ้นรูป

・ฝุ่น/เศษขยะ

・การเกิดไฟฟ้าสถิตย์

TextilesTwist yarns/Woven fabrics/Sewn garments/Nonwoven fabrics Food productsBread production/Noodles/Mushrooms

・การแตกของเกลียว

・Napping

・Drying out of food products stored at low temperatures

・Powder dispersion/scattering

ความชื้นสามารถแก้ปัญหาได้ 2 ปัญหาในครั้งเดียว

ระบบไอน้ำเป็นวิธีการหลักในการผลิตเพื่อระงับปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานภายในบริษัท เนื่องจากการประชุมที่เกียวโตในเรื่องการป้องกันภาวะโลกร้อน และอุบัติเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น ทุกวันนี้การเปลี่ยนจากระบบไอน้ำไปเป็นระบบความชื้นแบบพ่นละอองน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การทำความชื้นแบบไอน้ำต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก น้ำมันเชื้อเพลิงและทรัพยากรอื่นๆ ในขณะที่การฉีดน้ำแบบละอองน้ำไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปริมาณน้อยกว่า จึงช่วยลดต้นทุนพลังงานได้อย่างมาก

Dry Fog Humidifier AKIMist®“E”

IKEUCHI นำเสนออุปกรณ์เพิ่มความชื้น รวมถึงระบบควบคุมความชื้นที่ใช้ Dry fog ที่ไม่ทำให้วัตถุหรือบุคคลเปียกน้ำ ระบบนี้สามารถช่วยลดค่าใช้พลังงานลงได้ถึง 80% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบไอน้ำแบบดั้งเดิม

Compared to steam humidification

Compared to steam humidification

นอกจากนี้ยังมีความร้อนจำนวนมากที่เกิดจากเครื่องจักรในโรงงาน และการทำความเย็นด้วยอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ความชื้นไอน้ำจะกลายเป็นแหล่งความร้อนเอง ดังนั้นจึงมีของเสียที่ต้องทำให้เย็นลงเป็นจำนวนมาก

ในขณะที่ความชื้นของหมอก และความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์มีน้อยมาก และสภาพแวดล้อมจะลดลง 2-3 เซลเซียส สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้สองข้อในคราวเดียวกันคือ การลดต้นทุน และลดอุณหภูมิ

Dry Fog humidification system

Product/System lineup