SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

ภารกิจในอนาคตของเรา

ดำเนินภารกิจสามประการเพื่อเพิ่มความพิงพอใจให้กับลูกค้าต่อไป

ภารกิจในอนาคตของเรา

ระบบความชื้นในรูปแบบหมอก ของ IKEUCHI นั้นได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์สำหรับลูกค้าจำนวนมาก
ภารกิจคือการส่งเสริม"ลดต้นทุน", "ติดตามผล"และ "ด้านวิจัยและพัฒนา" เพื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การลดต้นทุน

นอกเหนือจากการลดต้นทนของอุปกรณ์แล้ว ยังมีความจะเป็นที่จะต้องลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สำหรับการดำเนินงานด้านความชื้นซึ่งก็คือต้นทุนเริ่มต้น และค่าใช้จ่าย
เราได้รับผลตอบรับที่ดี เกี่ยวกับระบบความชื้นพลังงานต่ำ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่อุปกรณ์การเพิ่มความชื้นแบบไอน้ำ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการพิมพ์

High-pressure hydraulic humidification
system AirULM®

เราได้พัฒนาอุปกรณ์ในระบบความชื้น โดยใช้แรงดันลมที่น้อยลงและเรายังประสบความสำเร็จในการสร้างอุปกรณ์ต่างโดยที่ไม่ใช้ลมเลย
เราวางแผนที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อสำรวจในการลดค้าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการประหยัดพลังงาน

การบริการหลังการขาย

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือระบบจะดีเพียงใด จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ถ้าหากไม่แนะนำวิธีการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะยังคงทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง เรามีทีมที่ดูแลพัฒนาหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

การวิจัยและการพัฒนา

นอกเหนือจากการศึกษาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เราพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ระบบความชื้นรุ่นใหม่ รวมถึงระบบลดความชื้นสำหรับใช้ใรการปรับอากาศ เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในสร้างโอกาสให้ใหญ่ขึ้นในสังคม

เรามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงตัวควบคุมความขื้นในสถานที่ผลิตในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันสร้างสามารถความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

ระบบเพิ่มความชื้น หมอกแห้ง

Product/System lineup