SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

แผนกหัวฉีดสเปรย์

แผนกหััวฉีดสเปรย์ได้ดูแลจัดการ รวมถึงชุดสเปรย์ทั้งหมดที่มีส่วนควบคุมหัวฉีดสเปรย์

เมื่อดำเนินการขายเราให้ความสำคัญกับการพูดคุยสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าที่สนใจหัวฉีดสเปรย์ของเราก่อนทำการสินค้าของเรา เราไม่เพียงแต่ขายหัวฉีดสเปรย์เท่านั้นเราให้ผลลัพท์ที่ดีกับการใช้หัวฉีดสเปรย์ IKEUCHI ของเรา ในฐานะบริษัท
เราถือว่าหน้าที่ของเราคือการเสนอการปรับปรุงคุณภาพ, พัฒนาด้านการผลิด, ลดต้นทุน,ลดต้นทุนด้านแรงงาน และนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจต้องเผชิญ

วิศวกรหมอกดูแลจัดการทุกอย่างของเรื่องหัวฉีดสเปรย์

เราพัฒนาหัวฉีดสเปรย์ที่เป็นเซรามิกเจ้าแรกของโลก ในปีค.ศ.1961 และเป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมที่รับประกันซึ่งแผนกหัวฉีดสเปรย์ เป็นธุรกิจหลักของเรา ไม่เพียงแต่เราจะจัดหาหัวฉีดสเปรย์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
แต่เรายังมีทีมงานให้บริการในเลือกออกแบบและติดตั้ง เพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีที่ผ่านมาเราได้มุ่งเน้นพัฒนาหัวฉีดสเปรย์สำหรับกระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจง

หน้าที่หลักของแผนกหัวฉีดสเปรย์

ผลิตภัณฑ์/System lineup