SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

ให้การสนบสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์หัวฉีดสเปรย์มากกว่า 42,000 ชนิดที่แตกต่างกัน และให้การสนับสนุนอย่างละเอียดครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การเลือกหัวฉีดสเปรย์จนถึงข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของลูกค้า

เมื่อพูดถึงหัวฉีดสเปรย์ คุณสามารถไว้ใจเราได้เลย

ด้วยผลิตภัณฑ์หัวฉีดสเปรย์ ของIKEUCHI มีมาตราฐานมากกว่า 42,000 ชนิดให้เลือกหลากหลายอย่างแท้จริง ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนี้นั้น แผนกหัวฉีดสเปรย์สามารถนำเสนอหัวฉีดสเปรย์ที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งาน และเป้าหมายของลูกค้าแต่ละราย

หากหัวฉีดสเปรย์ตัวมาตราฐานของเราไม่สามารถนำมาใช้งานกับลูกค้าได้แล้วนั้น ทางเราสามารถเสนอ และพัฒนาชุดหัวฉีดสเปรย์สั่งพิเศษเพื่อให้ตรงกับความต้องการ และลักษณะงานของลุกค้า

หากคุณไม่แน่ใจว่าหัวฉีดสเปรย์ชนิดไหนที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ สามารถถามจากเจ้าหน้าที่แผนกหัวฉีดสเปรย์ของเรา เราสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่คุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกหัวฉีดสเปรย์จนถึงการแก้ปัญหาของคุณ

ตัวอย่างกระบวนการเลือกหัวฉีดสเปรย์

การอภิปรายและการประชุมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะ
การเลือกหัวฉีดสเปรย์

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราเลือกหัวฉีดสเปรย์ที่ตรงตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน เช่น คุณสมบัติ และ ประสิทธิภาพของละอองหมอก ในขณะเดียวใช้เครื่องมือที่มาตราฐานสูง เช่นเครื่องวิเคราะห์ และตรวจสอบ เพื่อให้แนาใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสภาพของโรงงานผลิตของลูกค้า

การเลือกลักษณะการสเปรย์
ลักษณะการสเปรย์
【Mean droplet diameter】
【Spray droplet distribution】
【Spray droplet velocity】
Selection of spray capacity
【Spray capacity】
【Spray impact】
【Spray distribution】
Other characteristics for selecting spray nozzles
  • 【Wear resistance】
  • 【Chemical resistance】
  • 【Heat resistance】
  • 【Pressure resistance】
  • ค่าความหนืด
การทดสอบสเปรย์

การทดสอบสเปรย์์สำหรับหัวฉีดสเปรย์ที่เลือกจะดำเนินการทดสอบที่โรงงานของเรา และอำนวยความสะดวกในการทดสอบ/ หรือสถานที่อื่นตามที่จำเป็น หากทางลูกค้าต้องการที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ ทางเราสามารถนำไปโชว์ได้ถึงที่โรงงานลูกค้า

หน้าที่หลักของแผนกหัวฉีดสเปรย์

ผลิตภัณฑ์/System lineup