SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

การพัฒนาเฉพาะทางของสเปรย์ยูนิต

ในความพยายามในการพัฒนาสเปรย์ยูนิตของเรา มีส่วนช่วยให้ระบบอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพในงาน

การพัฒนาเฉพาะทางของสเปรย์ยูนิตs

การควบคุมที่แม่นยำ (น้ำ/ลม)
spray control units and valve stands

นอกเหนือจากการเลือกหัวฉีดสเปรย์ให้เหมาะสมแล้ว IKEUCHI ยังพัฒนาสเปรย์ยูนิตรวมถึงระบบควบคุมอีกด้วย
โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละกระบวนการ เราได้มีส่วนร่วมในการทำงานในระบบอัตโนมัติ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานในสถานที่ต่่างๆ

เราให้บริการ รวมถึงระบบควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ หลังจากรับฟังความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด เกี่บงกับเป้าหมายในการสเปรย์ รวมถึงรูปแบบในการใช้งาน และอื่นๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติต่อเราได้ตลอดเวลา

Example of IKEUCHI-developed products

Auto Reverse Self-cleaning Filter

Automatic jet spray cleaning filter
[Patented] ARSARSFilter

【Features】
การทำความสะอาดโดยใช้หัวสเปรย์ Powerful jet เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ มีหลากหลายในตอนนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และชนิดตัวกรองรวมถึงขนาดด้วย
【Applications】
เหมาะสำหรับการกรองน้ะทั้งรีไซเคิลและน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม การบำรุงรักษาตามธรรมเนียม ดำเนินการด้วยตัวเอง แต่การใช้ตัวกรอง ARS ในการบำรุงรักษา สามารถลดความต้องการแรงงานลงอย่างมาก
กำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อในโรงงาน

Pump unit สำหรับการกำจัดกลิ่น และการฆ่าเชื้อ

【Features】
Pump unit ที่มีความจุขนาดใหญ่ สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติ หรือตั้งเวลาด้วยตัวเอง
【Applications】
ใช้สำหรบกำจัดกลิ่น/กำจัดแมลงในโรงงานผลิตอาหาร
ฉีดพ่นสิงของที่ลำเลียงบนสายพานด้วยของเหลว

ใช้ของเหลวในการฉีดพ่นสายพานลำเลียง

【Features】
เมื่อวัตถุไหลไปยังตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้บนสายพานลำเลียงจะถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์(ตามเวลาที่กำหนด) ความจุในการสเปรย์ และองศา สามารถปรับได้โดยการปรับค่าแรงดัน
【Applications】
การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนและหลังกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยน้ำมันหรือเครื่องปรุงรส
การเป่าสินค้าที่ลำเลียงบนสายพาน

เครื่องเป่าลมที่ใช้สำหรับสายพานลำเลียง

【Features】
เมื่อวัตถุไหลไปยังตำแหน่งที่ถูกกำหนดไว้บนสายพานลำเลียงจะถูกตรวจจับโดยเซ็นเซอร์(ตามเวลาที่กำหนด) รูปแบบหัวฉีดที่เหมาะสมจะถูกเลือก ขึ้นอยู่กับรูปแบบของรายการที่จะเป่าลม
【Applications】
เป่าของเหลวหรือชิ้นงานบนสายพานออกไป
ปรับปริมาณน้ำในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว

Pump unit for humidification/moisture control

【Features】
ถังเก็บน้ำเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้ และติดตั้งง่าย
【Applications】
ติดตั้งในสายการผลิต เพิ่มความชื้นเข้าใจ เช่นไลน์การผลิต เส้นอุด้ง,เส้นราเม็ง,เส้นพาสต้า, เกี๊ยวซ่า ฯลฯ

หน้าที่หลักของแผนกหัวฉีดสเปรย์

ผลิตภัณฑ์/System lineup