SIAM IKEUCHI CO., LTD.

share

Message from Nozzle Division’s Management

การแก้ปัญหาของลูกค้าคืองานของเรา

หัวฉีดสเปรย์ของ IKEUCHI เป็นผลิตภัณฑ์มาตราฐานที่มีมากกว่า 42,000 ชนิด ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามแต่ละอุตสาหกรรมทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามจำนวนยังคงมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อดำเนินการขายเราให้ความสำคัญกับการพูดคุยสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าที่สนใจหัวฉีดสเปรย์ของเราก่อนทำการสินค้าของเรา เราไม่เพียงแต่ขายหัวฉีดสเปรย์เท่านั้นเราให้ผลลัพท์ที่ดีกับการใช้หัวฉีดสเปรย์ IKEUCHI ของเรา

ในฐานะบริษัท เราถือว่าหน้าที่ของเราคือการเสนอการปรับปรุงคุณภาพ, พัฒนาด้านการผลิด, ลดต้นทุน,ลดต้นทุนด้านแรงงาน และนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ลูกค้าอาจต้องเผชิญ ถ้าเราไม่สามารถจัดการกับสิ่งเรานี้ได้ นั้นหมายความการจัดหาหัวฉีดที่มีคุณภาพสูง ก็ไม่มีความอีกต่อไป

นั้นคือเหตุผลที่เราเริ่มกระบวนการขาย โดยการเข้าพบลูกค้าในครั้งแรก ให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากการเสนอหัวฉีดสเปรย์เรายังสามารถแนะนำตำแหน่งในการติดตั้ง หรือนอกเหนือจากการเสนอหัวฉีดสเปรย์อย่างเดียว เราสามารถเสนอระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองสำหรับลูกค้า

การพัฒนาธุรกิจหัวฉีดสเปรย์

ยกตัวอย่างเช่นในโรงงานเผาขยะ ต้องไม่มีการระบายความร้อนสำหรับก๊าซจากเตาเผาขยะ จะต้องสามารถทำงานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ในส่วนหัวฉีดสเปรย์ที่มีคุณสมบัติวัสดุที่ทำขึ้นเอง โครงสร้างและอื่นๆจะต้องมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่ดีที่สุด และแนวคิดโครงร่างที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเสนอะวิธีการหลากหลายในการควบคุมที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ

การติดตังหัวฉีดสเปรย์ที่หอคอยทำความเย็น
เราจำนำเสนอหัวฉีดสเปรย์ที่หลากหลายผ่านสถานการณ์จำลองต่างๆ

สำหรับกระบวนการผลิตจอแอลซีดีและกระบวนการผลิต PCB เราจะแก้ปัญหาโดยนำเสนอด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งใช้ประโยชน์จากรูปแบบสเปรย์ที่แตกต่างกัน และกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการเคลื่อนย้ายหัวฉีดสเปรย์ตามความเร็วของสายการผลิต และปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้เรายังเสนอความสูงของหัวฉีดสเปรย์ มุมแกว่งและมุมยกระดับสำหรับการเป่าลม ยังมีกรองอัตโนมัติ(ตัวกรอง ARS: ตัวกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติแบบย้อนกลับ) ที่มีไว้เพื่อหมุนเวียนของเหลวในกระบวนการ

เพื่อให้มั่นใจว่าหัวฉีดสเปรย์ของเราเป็นทางออกและสามารถแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราจำดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์หัวฉีดสเปรย์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดผ่านการสนทนาโดยตรงกับลุกค้าของเรา

Masaru MIYAKAWA, General Manager, Nozzle Division