• +66-(0)2-348-3801
  • thai@kirinoikeuchi.co.jp
  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 17:00

IKEUCHI เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสเปรย์

ระบบทำความเย็นแบบหมอก "Lyohm system" ทำให้สภาพแวดล้อมรู้สึกถึงความสบายในพื้นที่กลางแจ้งและ พื้นที่ขนาดใหญ่โดยการพ่นหมอกควันกึ่งแห้ง
อุณหภูมิหมอกที่มีการระบายความร้อนด้วยการระเหย 3-5 องศาเซลเซียส โดยมีการใช้ละอองน้ำน้อยและมีการใช้พลังงานต่ำ
อะไรคือ "Lyohm system"

LYOHM System เป็นระบบพ่นละอองเย็นเพื่อเพิ่มความเย็นด้วยละออง ตามที่กลางแจ้งและพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เรียบง่าย แต่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ IKEUCHI สำหรับหัวฉีดพ่นละอองหมอก
ประกอบไปด้วยหัวฉีดพ่น LYOHM ติดตั้งอยู่ที่หัว ตัวควบคุม ปั๊มแรงดันสูงและข้อต่อที่เชื่อมต่อกับน้ำในเมืองของคุณSEMI DRY FOG® คืออะไร

ระบบพ่นละอองเย็น คือ ระบบในการเพิ่มความเย็นด้วยละออง คือ ระบบเพิ่มความเย็นด้วยการใช้ Semi Dry Fog®ให้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นแบบระเหย โดยทีไม่ทำให้ร่างกายของผู้คนเปียก เมื่อมีการติดตั้งอย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีมีขนาดหยดละออง 20-30 ไมครอน ของหมอกที่ฉีดพ่นสม่ำเสมอ โดยไม่มีริ้ว จะผลิตโดยหัวฉีดพ่นละอองเย็น LYOHM

การใช้งานหลัก

การทำความเย็นให้ผู้คน

การป้องกันการเกิดโรค Heat Strokes หรือ(โรคลมแดด)

การตอบโต้ความร้อน

การดักจับฝุ่นละออง


อุตสาหกรรมหลักๆ

ที่อยู่อาศัย

ปศุสัตว์

ร้านอาหาร

จุดชมวิวต่างๆ

ในกระบวนการผลิตของโรงงาน

สถานที่ ที่มีอากาศเย็นสบายเครื่องจักร

product ikeuchi

(ระบบพ่นละอองเย็น)

หัวฉีด Semi Dry Fog® ที่ใช้ละอองขนาดเล็ก ใช้กับระบบปั๊มแรงดันสูง LYOHM

product ikeuchi

(หน่วยเพิ่มความเย็นด้วยละอองน้ำ + พัดลม)

หัวฉีด Semi Dry Fog® ที่ใช้ละอองขนาดเล็ก ใช้กับระบบปั๊มแรงดันสูง LYOHM

product ikeuchi

(ระบบปั๊มของ LYOHM)

ระบบปั๊มแรงดันสูง สำหรับการพ่นเพิ่มความเย็นด้วยการใช้ Semi Dry Fog®

(ระบบควบคุม)

ตัวควบคุมสำหรับสำหรับการพ่นเพิ่มความเย็นด้วยการใช้ Semi Dry Fog®