• +66-(0)2-348-3801
  • thai@kirinoikeuchi.co.jp
  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 17:00
about ikeuchi

IKEUCHI เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสเปรย์

หัวฉีดพ่นละอองของ IKEUCHI ที่มีให้ความแม่นยำในการออกแบบที่กำหนดเอง ระบบหัวฉีด และระบบความชื้นแบบ Dry Fog สามารถตอบสนองและความต้องการในการผลิตได้ทุกรูปแบบ
การนำอะตอมที่มีคุณภาพสูงมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ IKEUCHI สำหรับกระบวนการผลิตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น


การลดต้นทุนการผลิต

ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยตรง

การเพิ่มผลผลิต

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยทางอ้อม

สนับสนุนการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์

การเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดและการขาย

การลดการเกิดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

product ikeuchi

หัวฉีดสเปรย์

ทางเราให้การสนับสนุนหัวฉีดสเปรย์ทางด้านอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหัวฉีดละออง 20,000 จุด ซึ่งเพิ่มมูลค่าโดยให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมด้านหีวฉีดสเปรย์แก่ลูกค้า
เรานำเสนอหัวฉีดพ่นที่มีความแม่นยำสำหรับการความสะอาด การเพิ่มความชื้น การดักจับฝุ่นละออง การลดความร้อน และหัวฉีดพ่นต่างๆ

product ikeuchi

ระบบควบคุมความชื้น

หัวฉีดละอองหมอก (Dry Fog) เป็นละอองที่ไม่เกิดหยดน้ำ และไม่ทำให้เปียก ซึ่ง Ikeuchi เป็นที่ยอมรับที่มีการรับประกัน เกี่ยวกับระบบทำความชื้นที่แรกของโลกในเชิงพาณิชย์
ผลของเครื่องเพิ่มความชื้นภายในอากาศได้รับการยืนยันในหลายอุตสากรรม รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

product ikeuchi

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

ระบบทำความเย็นแบบหมอก "Lyohm system" ทำให้สภาพแวดล้อมรู้สึกถึงความสบายในพื้นที่กลางแจ้งและ พื้นที่ขนาดใหญ่โดยการพ่นละอองเย็น
อุณหภูมิหมอกที่มีการระบายความร้อนด้วยการระเหย 3-5 องศาเซลเซียส โดยมีการใช้ละอองน้ำน้อยและมีการใช้พลังงานต่ำ