• +66-(0)2-348-3801
  • thai@kirinoikeuchi.co.jp
  • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00 - 17:00

หัวฉีดสเปรย์

ทางเราให้การสนับสนุนหัวฉีดสเปรย์ทางด้านอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมหัวฉีดละออง 20,000 จุด ซึ่งเพิ่มมูลค่าโดยให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรมด้านหีวฉีดสเปรย์แก่ลูกค้า
เรานำเสนอหัวพ่นที่มีความแม่นยำสำหรับการความสะอาด การเพิ่มความชื้น การดักจับฝุ่นละออง การลดความร้อน และหัวฉีดพ่นต่างๆ

ประเภทหัวฉีดสเปรย์ของเรา


หัวฉีดสเปรย์ของเหลว 1 ทางเดิน (Flat Fan, Full Cone, Hollow Cone, Solid Stream, Special), หัวฉีดสเปรย์ของเหลว 2 ทางเดิน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


ประเภทการใช้งาน


IKEUCHI "วิศวกรหมอก" มีหัวฉีดสเปร์ยให้เลือกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม


อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนา, การแกะสลัก, การลอก, การทำความสะอาด, การทำความชื้น, การขัด

การควบคุมมลพิษ

ระบายความร้อนก๊าซไอเสีย, การทำให้เป็นกลาง, การทำความสะอาด, การทำลายโฟม, การดับกลิ่น, การยับยั้ง, การทำให้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์

เหล็กและเหล็กกล้า

การทำความเย็น, การขจัดคราบตะกรัน, การรักษาพื้นผิว, การขจัดฝุ่น, การพ่น, การทำความสะอาด, การเป่าแห้ง

กระดาษและเยื่อกระดาษ

การทำความสะอาด, การฉีดพ่น, การทำลายโฟม, การตัดแต่ง, การให้ความชุ่มชื้น, การบำบัดน้ำเสีย, การปราบปรามฝุ่น, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, การระบายความร้อน, การลอก, การควบคุมความชื้น

อาหาร

การทำความสะอาด,ความชื้น,การควบคุมความชื้น,การทำความเย็น,การฆ่าเชื้อ,การเคลือบ,การหมัก,เครื่องปรุงรส

อื่นๆ

การเพิ่มความชิ้นก่อนการเคลือบ, การทำความสะอาด, การทำความเย็น, การเป่าแห้ง,การหล่อลื่นด้วยน้ำมัน, การควบคุมความชื้น, ปฏิกิริยาทางเคมี, การตกผลึก, การป้องกันอุบัติเหตุ, การเผาไหม้, หลักฐานการระเบิด, การรักษาระดับความชื้น, เคลือบ, การกำจัดฝุ่น, คูลลิ่ง, ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง, การควบคุมการเกิดไฟฟ้าสถิตย์, การฆ่าเชื้อ, ฆ่าเชื้อโรค,เครื่องปรับอากาศ, เป่าละอองน้ำ, ประติมากรรมหมอก